De kosten van een bouwkundig rapport kunnen sterk variëren, afhankelijk van de omvang en reikwijdte van het project. In het algemeen geldt: hoe groter en complexer het project, hoe hoger de kosten van het rapport. Er zijn echter een aantal factoren die de kosten van een bouwkundig rapport kunnen beïnvloeden:

 

– Het type rapport dat nodig is (bijv. haalbaarheidsstudie, conceptontwerp of bouwtekeningen)

– De mate van detail in het rapport

– De complexiteit van het project

– De locatie van het project

– Het tijdsbestek voor het project